Onderzoek: snurken vrouwen even luid als mannen?

In de media zijn de laatste dagen diverse berichten verschenen over het snurken van vrouwen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen even hard snurken als mannen. Ook blijkt uit het onderzoek dat vrouwen de neiging hadden om hun snurken te minimaliseren. Ze onderschatten hoe luid ze snurken.
ladysnore
Bijna 2000 patiënten vulden een vragenlijst in waarin ze de mate van hun gesnurk moesten inschatten. Daarna werd bij deze patiënten tijdens hun slaap het volume van hun gesnurk gemeten. Hieruit bleek dat het snurkvolume van vrouwen en mannen even luid was. Opvallend is dat 28% van de vrouwen aangaf niet te snurken, terwijl in werkelijkheid slechts 9% niet snurkte. Bij de mannen gaf 6,8% aan niet te snurken terwijl in realiteit 3,5% dit niet deed. Ook classificeerde slechts 38,4% van de vrouwen hun gesnurk als “zeer luid” terwijl dit percentage bij mannen 61,5% was.

Bij SomnoClinic® merken wij dat in Nederland en België vrouwen sneller naar een oplossing zoeken tegen hun gesnurk dan in andere landen (bovenstaand onderzoek is uitgevoerd in Israël).
Het valt ons op dat vrouwen hun eigen gesnurk zeer serieus nemen. Vrouwen vinden hun eigen gesnurk onaantrekkelijk en willen hier zo snel mogelijk van af. Ze schamen zich als ze snurken in het bijzijn van hun vriendinnen of partner. Daarom hebben wij 10 jaar geleden speciaal voor vrouwen de SnörEx® LadySnore ontwikkeld. Met deze anti-snurkbeugel hebben wij al duizenden vrouwen van hun gesnurk afgeholpen.