Tag: Slaapapneu

Alle artikelen over slaapapneu

Philips liet na sterfgeval van Nederlandse apneu-patiënt te onderzoeken

Na dood patiënt Het bedrijf verzuimde onderzoek te doen naar de dood van een patiënt en dat bij de inspectie te melden. Daarmee houdt Philips zich niet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Bij de Inspectie zijn momenteel 75 incidenten met slaapapneu- en beademingsapparaten van Philips in Nederland bekend. Foto Dieuwertje Bravenboer 

Philips heeft nagelaten onderzoek in te stellen naar de dood van een Nederlandse patiënt die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte. Daarmee houdt Philips zich niet aan de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek door NRC naar de afhandeling van meldingen van ernstige incidenten met apneu-apparaten in Nederland.

In februari 2023 stuurden de zoons van een 65-jarige docent uit het Gelderse Oosterbeek een brief naar de Philips-directie. Daarin beschrijven zij hoe hun vader is overleden aan de zeldzame longziekte idiopathische longfibrose. Zij koppelen zijn overlijden nadrukkelijk aan zijn jarenlange gebruik van de Dreamstation, een van de apparaten die Philips in de zomer van 2021 terugriep omdat het gebruik ervan tot „ernstig” of „levensbedreigend” letsel kan leiden.

Philips moet dit soort meldingen doorsturen naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en gericht onderzoeken. Zo’n onderzoek moet details bevatten over het apparaat dat bij het incident betrokken is, over de overledene en over de context van de melding.

Philips meldde het sterfgeval niet bij de inspectie en deed ook geen specifiek onderzoek. Wel kregen de nabestaanden door een marketingmanager een tussentijdse rapportage toegestuurd, die Philips in december 2022 op zijn website had geplaatst. Daarin concludeert het elektronicaconcern op basis van een lopende studie door diverse testlaboratoria dat gezondheidsschade bij apneu-patiënten als gevolg van het gebruik van de apparaten „onwaarschijnlijk” is.

Een woordvoerder van de Inspectie laat weten dat de IGJ „geen melding heeft ontvangen over een sterfgeval met de Philips Dreamstation”. Zonder informatie van Philips kan de inspectie niet controleren of het bedrijf het sterfgeval correct onderzoekt, zoals de wet voorschrijft.

Voormalig IGJ-inspecteur Ronald Boumans, tegenwoordig adviseur van fabrikanten van medische hulpmiddelen: „Als een nabestaande bij een fabrikant een overlijden meldt na gebruik van een hulpmiddel, moet de fabrikant in kwestie dit melden bij de Inspectie. Zelfs bij twijfel over een causaal verband tussen het middel en het overlijden.”

Belangrijk om te melden

Emeritus hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein onderstreept het belang: „De Inspectie kan op basis van meldingen bijvoorbeeld literatuuronderzoek doen naar longfibrose. Dit heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA ook gedaan. Daaruit bleek wel degelijk een mogelijk verband tussen longfibrose en apneu-apparaten.”

Bij de Inspectie zijn momenteel 75 incidenten met slaapapneu- en beademingsapparaten van Philips in Nederland bekend, blijkt uit gegevens die NRC verkreeg met een beroep op de Wet open overheid. Deze meldingen zijn wisselend „van aard, ernst en specificiteit”, zegt de Inspectie. Het gaat om „zorgen van gebruikers”, waarnemingen van „mogelijke vervuiling in het apparaat”, maar ook om meldingen van een „aandoening of ziektebeeld” dat mogelijk verband houdt met het gebruik van de apparaten.

De familie uit Oosterbeek is de eerste die in Nederland een sterfgeval met een apneu-apparaat heeft gemeld bij Philips. Bij de Inspectie was tot nu toe één geval van overlijden bekend, van een patiënt die in een zorginstelling aan een Philips-beademingsapparaat lag. Onderzoek daarnaar door Philips wees uit dat „het apparaat normaal functioneerde” en „niet de oorzaak was van het overlijden”.

Philips laat weten dat het de nabestaanden uit Oosterbeek uitnodigt voor een gesprek. „Verder doen we geen publieke mededelingen over individuele zaken,” zegt een woordvoerder.

Bron: NRC

Slaaponderzoek bij downsyndroom

Uit onderzoek blijkt dan ongeveer driekwart van de mensen met downsyndroom lijdt aan slaapapneu. Een slaaponderzoek is noodzakelijk om de diagnose slaapapneu vast te stellen. Dit vormt echter een probleem: voor deze doelgroep is een slaaponderzoek in het ziekenhuis vaak te belastend met als gevolg geen diagnose of behandeling.

Slaapapneu
Een apneu is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden. Mensen die lijden aan slaapapneu worden ’s nachts telkens kort wakker om adem te halen. Hierdoor wordt het natuurlijke slaapritme verstoord en krijgt de patiënt te weinig diepe slaap. Slaapapneu kan leiden tot vermoeidheid en gezondheidsproblemen zoals een hoge bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Bij mensen met downsyndroom kan het ook leiden tot het vergeten van de dagelijkse routine, probleemgedrag en moeite met het leren van nieuwe vaardigheden.

Slaaponderzoek
De diagnose voor slaapapneu vindt meestal plaats in het ziekenhuis waar je allerlei plakkers op je lichaam krijgt. Voor mensen met downsyndroom wordt dat vaak als te belastend ervaren. Gelukkig is er nu een nieuwe manier om slaapapneu vast te stellen: de WatchPAT. De WatchPAT bestaat uit een sensor, vingersonde en een armband. Hiermee kun je eenvoudig in je eigen bed slapen. Voor mensen met downsyndroom is deze vorm van meten veel minder belastend.

WatchPAT

Slaapapneu: altijd moe.

Tienduizenden Nederlanders hebben slaapapneu zonder het te weten. Meestal merk je er zelf niets van als je ’s nachts even stopt met ademen. De bekendste symptomen, vermoeidheid en concentratieproblemen, zijn zo algemeen dat het gemiddeld vijf tot acht jaar duurt voordat de diagnose slaapapneu gesteld wordt. In het Reformatorisch Dagblad stond een uitgebreid artikel over slaapapneu.

“Volgens longarts Wouter Jacobs van het Martini Ziekenhuis in Groningen is de belangrijkste reden voor de vaak late diagnose dat slaapapneu tot een waslijst aan klachten kan leiden, waarvan er vele heel algemeen zijn en ook bij andere aandoeningen kunnen passen. „Altijd moe zijn, je slecht kunnen concentreren, daar heeft bijna iedereen weleens last van.” Toch zijn er drie duidelijke signalen die op slaapapneu kunnen wijzen, vervolgt Jacobs: „’s Ochtends bij het opstaan al moe zijn, snurken en overgewicht.”

“Wat gebeurt er nu precies bij slaapapneu? Tijdens de slaap ontspannen de spieren, waardoor bij mensen met slaapapneu de tong en het zachte weefsel in de keel zakken en zo een blokkade veroorzaken. De longen kunnen daardoor tijdelijk geen zuurstof naar de rest van het lichaam transporteren. Iemand met overgewicht heeft ook vet in de keelholte, waardoor de kans op een blokkade en dus slaapapneu groter is. Daarom is afvallen bij slaapapneu een belangrijk advies, want het kan de oplossing zijn van het probleem. Slaapapneu kan ook worden veroorzaakt door de bouw van het lichaam.”

“Slaapapneu heeft in mentaal opzicht een enorme impact op patiënten en hun naasten. Mensen met de aandoening hebben een verhoogde kans op relatieproblemen en depressie. Bedenk het zelf maar: als je altijd moe bent, word je uiteindelijk depressief. Ik vind het best triest als ik bij patiënten zie wat de effecten kunnen zijn.”

Opnieuw terugroepactie Philips: FDA waarschuwt voor gevaar

Philips heeft opnieuw beademingsapparaten in de Verenigde Staten teruggeroepen vanwege een potentieel gevaarlijke productiefout. Het gaat om ruim 1500 beademingsapparaten van het type V60 en V60 plus die in de VS tussen 29 juli 2021 en 11 augustus 2021 zijn gedistribueerd.

Verouderde lijm
Philips roept de beademingsapparaten terug omdat bij een deel van deze apparaten gebruik is gemaakt van een verouderde lijm. Als de lijm niet goed werkt kan een steunbeugel losraken en mogelijk andere onderdelen beschadigen, waardoor het beademingsapparaat uitvalt. Omdat sommige patiënten voor hun ademhaling afhankelijk zijn van de apparaten kan zo’n defect de dood tot gevolg hebben, waarschuwt de Amerikaanse warenautoriteit FDA.

Meerdere terugroepacties
Het gaat dit keer om een relatief kleine terugroepactie van 1500 apparaten. Dit komt bovenop de problemen van Philips met ruim 5 miljoen apparaten voor patiënten met slaapapneu. Philips begon vorig jaar een grote terugroepactie voor deze apparaten omdat schuim kan afbrokkelen en er schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Er zijn daarom meerdere rechtszaken tegen Philips gestart.

Gezondheidsklachten door apneu-apparaat

Enkele maanden geleden is Philips een terugroepactie voor slaapapneu-apparaten gestart vanwege gezondheidsrisico’s. Patiënten kunnen schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik.
Sindsdien blijkt dat zeker 185 mensen in Nederland last hebben van gezondheidsklachten die mogelijk zijn veroorzaakt door apparaten van Philips. Deze patiënten hebben zich volgens Het Financieele Dagblad gemeld bij twee rechtsbijstandsverzekeraars en een advocatenkantoor.

Klachten
In Canada en de Verenigde staten zijn er al massaal rechtszaken gestart tegen Philips. In oktober stelden vier Nederlandse apneupatiënten Philips al aansprakelijk voor gezondheidsproblemen. Bij die groep hebben zich nu nog meer mensen aangesloten. De patiënten zouden vooral last hebben van benauwdheid, een droge keel, hoofdpijn of ademhalingsproblemen. I het programma Radar werd aandacht besteed aan de mogelijke veiligheidsproblemen.

Slaapdiagnose apneu

Indien u het vermoeden heeft van ademstops tijdens uw slaap dan kunt u nu thuis een slaaponderzoek doen. Met deze slaapdiagnose krijgt u na slechts één nacht slapen in uw eigen bed direct de resultaten.

Voordelen slaapdiagnose thuis WatchPAT
Thuis uw slaap controleren heeft veel voordelen. Zo hoeft u niet in een vreemde omgeving te slapen maar slaapt u gewoon in uw eigen bed. U heeft nauwelijks last van de WatchPAT, het apparaat dat uw slaap test. U draagt slechts een armband, vingersonde en sensor op de borst. Voordat u aan de slag gaat met de test krijgt u deskundige uitleg en na afloop ontvangt wordt er een telefonisch consult gepland om de uitslag met u te bespreken. Daarnaast is er geen wachtlijst en kunt u meteen uw slaaponderzoek inplannen.

De uitslag
Met de WatchPAT kan vastgesteld worden of u lijdt aan slaapapneu. U ontvangt een volledig schriftelijk rapport met daarin vermeld of er sprake is van slaapapneu. Met dit rapport kunt u vervolgens eventueel naar uw huisarts of KNO voor verder onderzoek. Deze slaaptest is tevens geschikt als second opinion. De WatchPAT meet onder andere slaapfasen, ademstops, zuurstofniveaus, lichaamsbewegingen en snurken terwijl u slaapt.

Terugroepactie Dreamstation CPAP van Philips

Philips roept slaapapneu-apparaten terug vanwege gezondheidsrisico’s. Patiënten kunnen schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik. Het gaat wereldwijd om tussen de 3 en 4 miljoen apparaten, die deels ook in Nederland zijn verkocht. De patiëntenvereniging voor mensen met apneu zegt dat het Dreamstation-apparaat door een kwart van de patiënten wordt gebruikt, oftewel zeker 50.000 Nederlanders. Volgens Philips zijn er voor zover bekend geen mensen overleden aan de problemen.

CPAP
De terugroepactie gaat vooral over Dreamstation-apparaten die mensen thuis gebruiken om slaapapneu te behandelen. Het gaat om de eerste generatie Dreamstataions, die de laatste vijf jaar zijn verkocht. Het schuim erin kan afbrokkelen, vooral als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt of in een hete en vochtige omgeving staat. Ook kunnen schadelijke gassen vrijkomen. De schuimdeeltjes kunnen bij inademing leiden tot hoofdpijn, irritatie, ontsteking en ademhalingsproblemen. Van de gassen krijgen mensen mogelijk last van hoofdpijn, irritatie, hypersensitiviteit, misselijkheid en braken. Beide zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.
Philips adviseert mensen om de machines niet meer te gebruiken en een arts te raadplegen en alternatieven te zoeken.

Slaapapneu
Bij slaapapneu stopt iemands ademhaling tijdens het slapen. De hersenen krijgen dan even geen zuurstof. Apneu is de medische term voor een onderbreking van de ademhaling van langer dan 10 seconden. Tijdens een apneu komt er geen lucht in of uit de longen. Hierdoor ontstaat een tekort aan zuurstof. Als gevolg van de ademstop worden de hersenen gestimuleerd en wordt iemand even wakker om adem te halen. Hierdoor wordt het natuurlijke slaap-waak ritme verstoord en krijgt de patiënt krijgt te weinig diepe slaap. De meeste klachten ervaren patiënten meestal overdag. Veel voorkomende klachten bij slaapapneu zijn luid snurken, hoofdpijn, bewegingsonrust, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.

Miljoenen kosten door verkeerde reiniging CPAP

Het gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen voor CPAP apparaten levert de fabrikant mogelijk een kostenpost van een kwart miljard euro op. Het blijkt dat het geluidswerende schuim van in de CPAP verwerkt is bij hoge temperaturen en luchtvochtigheid kan afbrokkelen. Dit geldt ook voor het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen zoals ozon.

In de gebruiksinstructies wordt omschreven wat de juiste manier van reinigen is. Maar vooral in de VS wordt sinds de Coronacrisis toch steeds meer gebruik gemaakt van ozon. Er worden miljoenen CPAP apparaten verkocht en tot vorig jaar ging dit zonder dit soort klachten. De producent roept daarom de betreffende apparaten terug voor reparatie en trekt daarvoor een kwart miljard euro uit.

Een CPAP is een slaapmasker dat lucht in de neus en/of keel blaast om zo de keel open te houden en zuurstoftekort te voorkomen. De CPAP moet elke nacht gebruikt worden. Het is daarom ook noodzakelijk om het waterbakje, de slang, filter en het masker van de CPAP regelmatig goed te reinigen.

Behandeling slaapapneu moet verbeterd worden


Volgens Zorginstituut Nederland, dat het ministerie van Volksgezondheid adviseert over de samenstelling van het basispakket, kan de zorg voor mensen met slaapapneu beter. Nu bestaat het risico dat patiënten onnodige zorg krijgen waarvan goede wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit ervan ontbreekt. Daarnaast is het zorgtraject voor mensen met slaapapneu niet overal hetzelfde.

Slaapapneu

Mensen die lijden aan slaapapneu stoppen tijdens de slaap met ademen en worden dan telkens kort wakker om adem te halen. Hierdoor wordt het natuurlijke slaap-waak ritme verstoord en krijgt de patiënt krijgt te weinig diepe slaap. De meeste klachten ervaren patiënten meestal overdag. Veel voorkomende klachten bij slaapapneu zijn luid snurken, hoofdpijn, bewegingsonrust, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.

Slaaptest

Bij mensen waarbij vermoed wordt dat ze lijden aan slaapapneu is de eerste stap een slaaptest. Er zijn twee soorten tests: de polygrafie (meet ademstops) en de polysomnografie (meet ademstops en hersenactiviteit). Uit onderzoek blijkt dat een polygrafie even betrouwbaar de diagnose van slaapapneu stelt als een polysomnografie, terwijl een polygrafie patiëntvriendelijker en bovendien goedkoper is. Beide manieren worden nu nog vanuit het basispakket vergoed.

Slaapendoscopie

Een slaapendoscopie wordt ingezet om te bepalen of een operatie nodig is. Deze slaapendoscopie gebeurt onder narcose. Het Zorginstituut constateert dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor het klinische nut van de slaapendoscopie. Ook ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat mensen met hoge bloeddruk of een hartritmestoornis baat hebben bij slaapapneu-zorg. In de meest recente richtlijn voor slaapapneu wordt dit aanbevolen zonder dat is aangetoond dat dit tot gezondheidswinst leidt voor de patiënt.

Gevolgen

Als gevolg van deze constateringen zal het Zorginstituut twee standpunten innemen over de vraag of de polysomnografie en de slaapapneu-zorg bij mensen zonder slaapapneuklachten (maar met hoge bloeddruk of een hartritmestoornis) nog langer vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden. Effectieve slaapapneu-zorg die via de basisverzekering wordt vergoed staat in het verbetersignalement niet ter discussie.